Πετρελαιοειδή

Το Pre-commissioning και το De-commissioning αγωγού απαιτούν εξειδίκευση, βαρύ εξοπλισμό και εμπειρία στον συγκεκριμένο τομέα. Ειδικά όσων αφορά αγωγούς μεταφοράς μεγάλου μήκους, υπάρχουν ελάχιστοι που μπορούν να φέρουν σε πέρας τέτοιου είδους εργασίες με έναν τεχνικά επαρκή και οικονομικά αποδοτικό τρόπο.
Αντιπροσωπεύοντας την T.D Williamson, έναν από του κορυφαίους κατασκευαστές παγκοσμίως, η ONFLOW δύναται να καλύψει τις ανάγκες κάθε συστήματος και διαδικασίας pigging, ανεξαρτήτως της πολυπλοκότητάς τους.

Όταν πρόκειται για ξεστροπαγίδες (Pig Traps ή Scraper Traps), τρεις παράγοντες είναι σημασίας.

Κατασκευή σύμφωνα με τις προδιαγραφές. Οι πελάτες της ONFLOW μπορούν να είναι βέβαιοι πως τα παραδοτέα θα είναι πλήρως εναρμονισμένα με τις προδιαγραφές, ανεξαρτήτως του πόσο απαιτητικές μπορεί να είναι αυτές.

Καταλληλότητα για τις ζητούμενες εφαρμογές. Όντας πάροχος υπηρεσιών pigging και In-Line Inspection, η ONFLOW εξασφαλίζει πως οι ξεστροπαγίδες θα είναι σχεδιασμένες ώστε να καλύπτουν τις τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες των διαχειριστών των αγωγών. Ποιότητα και Ασφάλεια. Η ποιότητα, οι πιστοποιήσεις και ο έξυπνος σχεδιασμός της T.D. Williamson, εξασφαλίζουν μία ασφαλή και χαμηλών απαιτήσεων συντήρησης λειτουργία. Η ONFLOW προσφέρει ξεστροπαγίδες όλων των τύπων, από απλές Σφαιρών μέχρι σύνθετες αυτοματοποιημένες ξεστροπαγίδες εκτόξευσης.

Η υδραυλική δοκιμή είναι η πιο κρίσιμη διαδικασία σε μία νέα κατασκευή ή σε έναν έλεγχο ακεραιότητας, ενώ η αξιοπιστία του αποτελέσματος αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την αξιολόγηση της κατάστασης στην οποία βρίσκεται ένας αγωγός.

Η επιθεώρηση των αγωγών μεταφοράς καυσίμων είναι μία από τις κύριες ευθύνες όλων των φορέων διαχείρισης σωληναγωγών. Η πιο πλήρης και αποτελεσματική μέθοδος για την παρακολούθηση της ακεραιότητας είναι η Εσωτερική Επιθεώρηση (γνωστή και ως Intelligent Pigging).

Αυτός ο μη καταστροφικός έλεγχος παρέχει στο διαχειριστή ένα προφίλ του αγωγού, ανιχνεύοντας τα κατασκευαστικά στοιχεία του, τη θέση και το μέγεθος των γεωμετρικών ανωμαλιών, καθώς και την απώλεια μετάλλου στο τοίχωμα του σωλήνα.
Μέχρι σήμερα, η διαχείριση του μολυσμένου από υδρογονάνθρακες νερού περιορίζεται στη συγκέντρωση και υποβολή του σε φυγοκέντρηση, ενώ η διαχείριση του εδάφους, σε απλή συγκέντρωσή του σε κατάλληλους χώρους αποθήκευσης. Μέσω φυγοκέντρησης, είναι αδύνατο να επιτευχθούν συγκεντρώσεις υδρογονανθράκων στο νερό μικρότερες από 5 ppm, με την απόρριψή του να παραμένει ένα οικολογικό πρόβλημα, λόγω της σωρευτικής του δράσης, όπως συμβαίνει σε εξέδρες άντλησης και σε διυλιστήρια πετρελαίου.

Όταν η πρόληψη αποτυγχάνει και το ανεπιθύμητο γίνεται πραγματικότητα, η επιχειρησιακή ετοιμότητα, ο συντονισμός, τα σχέδια δράσης και ο χρόνος απόκρισης μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την άμβλυνση των συνεπειών.

Βρίσκεστε εδώ: Πετρελαιοειδή