Αέριο

Η ONFLOW αναλαμβάνει διαδικασίες pigging σε σωληναγωγούς για τον καθαρισμό, διαμέτρηση,  διαχωρισμό προϊόντων, αναστολή διάβρωσης, πλήρωση, υδραυλική δοκιμή και εκκένωση.

Μέρος των υπηρεσιών αποτελεί και η αξιολόγηση της δυνατότητας διέλευσης ξέστρων, όταν οι σωληναγωγοί δεν έχουν κατασκευαστεί για να υποδεχτούν ξέστρα ή όταν η διαδικασία θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η εταιρία μπορεί να πραγματοποιήσει οποιεσδήποτε μετατροπές, σε ενεργό ή ανενεργό αγωγό, κριθούν αναγκαίες για να μετατρέψουν τον σωληναγωγό σε κατάλληλο για την υποδοχή ξέστρων.

Η ONFLOW αναλαμβάνει διαδικασίες pigging σε σωληναγωγούς για τον καθαρισμό, διαμέτρηση,  διαχωρισμό προϊόντων, αναστολή διάβρωσης, πλήρωση, υδραυλική δοκιμή και εκκένωση.

Μέρος των υπηρεσιών αποτελεί και η αξιολόγηση της δυνατότητας διέλευσης ξέστρων, όταν οι σωληναγωγοί δεν έχουν κατασκευαστεί για να υποδεχτούν ξέστρα ή όταν η διαδικασία θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η εταιρία μπορεί να πραγματοποιήσει οποιεσδήποτε μετατροπές, σε ενεργό ή ανενεργό αγωγό, κριθούν αναγκαίες για να μετατρέψουν τον σωληναγωγό σε κατάλληλο για την υποδοχή ξέστρων.

Το Pre-commissioning και το De-commissioning αγωγού απαιτούν εξειδίκευση, βαρύ εξοπλισμό και εμπειρία στον συγκεκριμένο τομέα. Ειδικά όσων αφορά αγωγούς μεταφοράς μεγάλου μήκους, υπάρχουν ελάχιστοι που μπορούν να φέρουν σε πέρας τέτοιου είδους εργασίες με έναν τεχνικά επαρκή και οικονομικά αποδοτικό τρόπο.
Αντιπροσωπεύοντας την T.D Williamson, έναν από του κορυφαίους κατασκευαστές παγκοσμίως, η ONFLOW δύναται να καλύψει τις ανάγκες κάθε συστήματος και διαδικασίας pigging, ανεξαρτήτως της πολυπλοκότητάς τους.
Η υδραυλική δοκιμή είναι η πιο κρίσιμη διαδικασία σε μία νέα κατασκευή ή σε έναν έλεγχο ακεραιότητας, ενώ η αξιοπιστία του αποτελέσματος αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την αξιολόγηση της κατάστασης στην οποία βρίσκεται ένας αγωγός.

Όταν πρόκειται για ξεστροπαγίδες (Pig Traps ή Scraper Traps), τρεις παράγοντες είναι σημασίας.

Κατασκευή σύμφωνα με τις προδιαγραφές. Οι πελάτες της ONFLOW μπορούν να είναι βέβαιοι πως τα παραδοτέα θα είναι πλήρως εναρμονισμένα με τις προδιαγραφές, ανεξαρτήτως του πόσο απαιτητικές μπορεί να είναι αυτές.

Καταλληλότητα για τις ζητούμενες εφαρμογές. Όντας πάροχος υπηρεσιών pigging και In-Line Inspection, η ONFLOW εξασφαλίζει πως οι ξεστροπαγίδες θα είναι σχεδιασμένες ώστε να καλύπτουν τις τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες των διαχειριστών των αγωγών. Ποιότητα και Ασφάλεια. Η ποιότητα, οι πιστοποιήσεις και ο έξυπνος σχεδιασμός της T.D. Williamson, εξασφαλίζουν μία ασφαλή και χαμηλών απαιτήσεων συντήρησης λειτουργία. Η ONFLOW προσφέρει ξεστροπαγίδες όλων των τύπων, από απλές Σφαιρών μέχρι σύνθετες αυτοματοποιημένες ξεστροπαγίδες εκτόξευσης.

Η επιθεώρηση των αγωγών μεταφοράς καυσίμων είναι μία από τις κύριες ευθύνες όλων των φορέων διαχείρισης σωληναγωγών. Η πιο πλήρης και αποτελεσματική μέθοδος για την παρακολούθηση της ακεραιότητας είναι η Εσωτερική Επιθεώρηση (γνωστή και ως Intelligent Pigging).

Αυτός ο μη καταστροφικός έλεγχος παρέχει στο διαχειριστή ένα προφίλ του αγωγού, ανιχνεύοντας τα κατασκευαστικά στοιχεία του, τη θέση και το μέγεθος των γεωμετρικών ανωμαλιών, καθώς και την απώλεια μετάλλου στο τοίχωμα του σωλήνα.

H ONFLOW αποτελεί αποκλειστική αντιπροσωπεία της GAZOMAT™ στον τομέα της Ανίχνευσης Διαρροών Αερίου. Η GAZOMAT™ είναι ένας εκ των κορυφαίων κατασκευαστών εξοπλισμού ανίχνευσης διαρροών στην Ευρώπη.

Με έδρα την Γαλλία, η GAZOMAT™ βρίσκεται στο επίκεντρο του πιο ανεπτυγμένου δικτύου διανομής φυσικού αερίου στο ανατολικό ημισφαίριο, αναπτύσσοντας τον πλέον αξιόπιστο εξοπλισμό ανίχνευσης διαρροών τον οποίο ένας διαχειριστής δικτύων μπορεί να εμπιστευθεί.

1 2 Επόμενη »
Βρίσκεστε εδώ: Αέριο