Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων, έχουν γίνει σύνηθες φαινόμενο και ξεκινούν από λειτουργικά, για να κλιμακωθούν σε κοινωνικοπολιτικά. Τα προβλήματα οφείλονται, πέραν των τυχών κακοτεχνιών, στην ίδια την αρχή λειτουργίας τους, που βασίζεται στον βιολογικό παράγοντα.

 

Η ONFLOW κατανοώντας τα εκτενή προβλήματα των εγκαταστάσεων επεξεργασίας αστικών λυμάτων, προωθεί στην ελληνική αλλά και διεθνή αγορά, την ηλεκτρολυτική μέθοδο επεξεργασίας αστικών λυμάτων της Watersafe S.A..

Η μέθοδος, μέσω της χρήσης ισχυρών οξειδωτικών, που παράγονται από την ηλεκτρόλυση άλμης και δρουν συνεργατικά, επεξεργάζεται πλήρως τα αστικά λύματα, παρέχοντας συγκριτικά πλεονεκτήματα έναντι της τεχνολογίας βιολογικής επεξεργασίας αυτών.

Συγκριτικά Πλεονεκτήματα

• Μη παραγωγή λυματολάσπης
• Παντελής έλλειψη οσμών
• Μη διασπορά παθογόνων  μικροοργανισμών στις αέριες μάζες
• Επεξεργασία μικρορύπων
• Νερό εκροής κατάλληλο για άρδευση και εμπλουτισμό υδροφόρου ορίζοντα
• Άμεση ανταπόκριση σε απότομη αυξομείωση υδραυλικού – οργανικού φορτίου
• Αξιόπιστη λειτουργία, ανεπηρέαστη από τις κλιματολογικές συνθήκες
• Μειωμένος όγκος εγκατάστασης
• Νερό εκροής άνευ καρκινογόνων οργανικών ενώσεων χλωρίου
• Καλύτερα ποιοτικά αποτελέσματα
• Κερδοφόρος λειτουργία σε μεγάλες εγκαταστάσεις
• Μικρότερο λειτουργικό κόστος ανά m3 λύματος
• Μεγάλη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από καύση βιοαερίου και υδρογόνου σε fuel cells (Δυνητικά)
Βρίσκεστε εδώ: Υγρά απόβλητα / Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων